Rodzaje kursów

SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN:

OPERATOR MASZYN
DO ROBÓT ZIEMNYCH

 • Kafary
 • Koparki jednonaczyniowe
 • Koparki wielonaczyniowe
 • Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
 • Koparkoładowarki
 • Koparkospycharki
 • Ładowarki jednonaczyniowe
 • Palownice
 • Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające
 • Pogłębiarki ssące śródlądowe
 • Równiarki
 • Spycharki
 • Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania
 • Wiertnice do kotwi
 • Wiertnice dla technologii bezwykopowych
 • Zgarniarki

OPERATOR MASZYN
DO ROBÓT DROGOWYCH

 • Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych
 • Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Maszyny do stabilizacji gruntów
 • Walce drogowe
 • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
 • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
 • Remontery nawierzchni dróg
 • Repavery i remixery
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

OPERATOR URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH

 • Podajniki do betonu
 • Pompy do mieszanki betonowej
 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
 • Wielozadaniowe nośniki osprzętów
 • Wózki widłowe