Przydatne linki

 

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

http://www.cksom.imbigs.pl

 

Baza Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/#